Rucphen Toen

Het lijkt er soms op dat er minder aandacht en interesse is voor wat er in de geschiedenis allemaal gebeurd is in (de omgeving van) ons dorp. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij ouderen.  

Julianastraat ontmoet de Raadhuisstraat. Foto gemaakt in 1960, fotograaf onbekend

Rucphenners rondom de parochietuin

Onder deze titel gaan we de geschiedenis vertellen van objecten (gebouwen en panden), en vooral van hun bewoners/bezoekers van de huidige Sint Martinusstraat (vanaf de kruising met Gebrande Hoefstraat/Rucphense Vaartkant tot aan de Kade) en die van de huidige Raadhuisstraat (vanaf de kruising met de Kade tot en met restaurant/ijssalon ‘VIVRE’, voorheen het oude gemeentehuis).

Karakteristieke objecten met even zo karakteristieke bewoners/bezoekers zijn in het bijzonder de vroegere Lodewijkskerk, in 1810 gebouwd en de huidige Martinuskerk, in 1933 gebouwd. Van deze twee kerken zijn al filmpjes op onze website geplaatst, en staan OR-codes met een afzonderlijke, gedetailleerdere beschrijving, op bordjes in de parochietuin.

Je kunt op onze website nu al meer filmpjes zien. En het aantal filmpjes zal de komende tijd alleen maar toenemen.

We maken eerst een korte historische rondwandeling langs een aantal panden en gebouwen in dit zojuist bepaalde gedeelte van ons dorp. Dat doen we aan de hand van het door oud-gemeentesecretaris Jos Hezemans geschreven boek Gemeente Historie 1930-1980 2 Groei van de gemeente en haar dorpen, blz. 139-144. Zijn tekst hebben we, met hier en daar met een enkele weglating en aanvulling – want het boek dateert van half jaren tachtig van de vorige eeuw – grotendeels letterlijk overgenomen.

Janus van den Wildenbergh (1877-1956) en zijn vrouw Maria van Gastel. Het jaar waarin de foto gemaakt werd en de fotograaf zijn ons onbekend.

Op de foto Janus van den Wildenbergh (1877-1956) en zijn vrouw Maria van Gastel.

Janus was gemeentesecretaris van Rucphen in de periode 1907-1924.

Hij was een kleurrijk man, met een geheel eigen stijl, die zich, naast op de secretarie, ook met enige regelmaat liet zien in de plaatselijke horeca. Over zijn ambtelijk en sociaal leven zullen we kleurrijke verhalen vertellen.

De komende periode gaan we van de bewoners/bezoekers van deze (en andere) panden en gebouwen hun vaak boeiende levens(verhalen) vertellen. En dat in de hoop en verwachting dat deze oud-Rucphennners voor jullie als het ware weer tot leven komen. En als je aanvullende feitelijke informatie en anekdotes hebt en onjuistheden in de tekst constateert, laat het ons dan weten. Samen brengen we deze mensen dan nog scherper in beeld.

De met enige regelmaat op deze website te verschijnen verhalen sluiten, in tijd noch op adres, direct op elkaar aan. Uiteindelijk zal die structuur natuurlijk wel steeds meer ontstaan. Juist zo’n manier van werken heeft voor ons het voordeel dat we regelmatig bijdragen, kriskras verspringend in tijd en adres, op onze website kunnen plaatsen, en niet moeten wachten tot elk verhaal afgerond is.

Verder is onze opzet zoveel mogelijk foto’s e.d. te plaatsen van de panden en – maar die zijn er minder – van hun bewoners. Jullie verbeteringen en/of aanvullingen kunnen ook gemakkelijk verwerkt worden.

Wij brengen de historische objecten, personen en gebeurtenissen uit het verleden graag onder je aandacht. Klik op de links hierboven of in het menu om meer te weten te komen over de geschiedenis van het dorp Rucphen en omgeving.