Privacyverklaring

Privacyverklaring stichting “Rucphen Toen en Nu”

Wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en we vragen je eerst om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming vereist is. Wij respecteren je recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt je toestemming voor gegevensverwerking altijd intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Om dit te bewerkstelligen kun je een e-mail sturen naar info@rucphentoenennu.nl Natuurlijk kun je ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Stichting “Rucphen Toen en Nu”, Julianastraat 11,  4715 AT Rucphen

Cookies of vergelijkbare technieken die wij op onze website gebruiken

Stichting “Rucphen Toen en Nu’ respecteert de privacy van bezoekers op haar website. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die je aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze website en je gebruikersgemak.

Wij hebben niet altijd inzicht in cookies die via onze website door derden worden geplaatst. Dit is voornamelijk het geval als onze webpagina’s zogenaamde ingesloten elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Wanneer slaan we je gegevens op?

Wij slaan de benodigde persoonlijke gegevens op wanneer je:

 •   je aanmeldt als vriend of sponsor
 •   producten of diensten aanvraagt
 •   informatie aanvraagt (o.a. folders, offertes en nieuwsbrieven)
 •   je aanmeldt als vrijwilliger

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Welke gegevens.

Wij bewaren en gebruiken de volgende persoonsgegevens:

 •   naam, adres, woonplaats
 •   e-mailadres
 •   telefoonnummer
 •   jaarlijkse bijdrage vrienden en sponsoren
 •   jaar waarin de bijdrage ontvangen is

Wij gebruiken je gegevens voor:

 •   onze vrienden- en sponsoradministratie
 •   onze vrijwilligersadministratie
 •   de afhandeling van een activiteit of dienst

We zullen je te allen tijde laten weten waarvoor wij je persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. Wij stellen deze gegevens onder geen beding zonder je nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve als stichting “Rucphen Toen en Nu” hier wettelijk toe verplicht wordt.

Je gegevens bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk is. De gegevens die je doorgeeft voor activiteiten/diensten worden maximaal tot één jaar na afloop van de activiteit/dienst bewaard. Persoonsgegevens van vrijwilligers, vrienden en –sponsoren bewaren wij tot maximaal 3 jaar na afloop; tenzij het op grond van de wet verplicht is deze gegevens langer te bewaren.

Contactformulier

Als je een contactformulier invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Activiteitenoverzicht

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze activiteiten. Indien je je wenst af te melden van deze e-mail service, kun je dat gemakkelijk doen vanuit de e-mail.

Foto- of beeldmateriaal

Wij delen foto- en beeldmateriaal met betrekking tot onze activiteiten uitsluitend na je goedkeuring.

Beveiliging

Persoonlijke gegevens die je doorgeeft worden secuur bewaard in onze database.
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Meer weten?

Wil je meer informatie of wil je dat wij je gegevens uit ons bestand verwijderen?
Ook dan kun je een e-mail sturen naar info@rucphentoenennu.nl Natuurlijk kun je ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Stichting “Rucphen Toen en Nu”, Julianastraat 11,  4715 AT Rucphen. Wij voldoen binnen 14 werkdagen aan je verzoek.

Wijzigingen

Stichting “Rucphen Toen en Nu”, behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is ook als pdf-bestand beschikbaar op onze download-pagina