Doel

Onze stichting wil een sleutelfunctie hebben in het verzamelen, ontsluiten, bewaren en beheren van materieel en immaterieel erfgoed voor de gemeenschap van het kerkdorp Rucphen en omgeving en onderzoekt historische, archeologische, volkskundige, taalkundige, dialectologische, naamkundige, genealogische en biologische aspecten van deze specifieke regio. Met onze activiteiten willen we het belang van wat er gebeurd is in het verleden aanhalen en duidelijk maken hoe belangrijk het is om te leren van onze eigen fouten, maar ook die van anderen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zonder verleden geen heden!

Groepsfoto bij 50-jarig bestaan van harmonie N.E.O. uit Rucphen, poserende vóór het gemeentehuis in Rucphen,. De foto werd gemaakt in 1930, door een voor ons onbekende fotograaf.

Onze algemene doelen zijn vastgelegd in onze statuten, samengevat als volgt:

  1. Het beoefenen van praktische en theoretische heemkunde en bevorderen, in het bijzonder in Rucphen en omgeving, en wel door het verzamelen, documenteren en doorgeven van de kennis over Rucphen en omgeving, ontleend aan geschiedenis, archeologie, volkskunde, taalkunde, dialectologie, naamkunde, genealogie, biologie en ecologie; 
  2. In brede kring belangstelling wekken voor de eigen streek en haar bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst;
  3. Het ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed binnen Rucphen en omgeving; 
  4. Het streven naar het behoud en de bescherming van waardevolle monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en dorpsgezichten; 
  5. Het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundige belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van Rucphen en omgeving; 
  6. Het behartigen van de heemkundebelangen bij het bestuur van de gemeente Rucphen en andere (overheids-)besturen.