Bestuur

Het bestuur van onze stichting bestaat uit 5 personen, die allen woonachtig zijn in Rucphen, spreek ons gerust aan.

Het bestuur van onze stichting wordt gevormd door:
voorzitter: Ad van Uffelen
secretaris: Ad Schrauwen
Penningmeester: Ad Goossens
Algemene bestuursleden:
Nico Koolen
Jan Struijs

Onze contactgegevens zijn:
Stichting ‘Rucphen Toen en Nu’
p.a.      Julianastraat 11
4715 AT Rucphen 
info@rucphentoenennu.nl
NL15 RABO 0198 9646 33
RSIN-nummer: 864163927

St. Martinusstraat (voormalige Dorpsstraat of Stationstraat)